Dr. Esma Burçak Zengin

Deneyimler ve Ödüller

İzmir Karşıyaka Psikiyatri Kliniği - Dr. Esma Burçak Zengin

Ödüller

 • "İlaçsız depresyon hastalarında orbitofrontal korteks-amigdala ilişkisinin yapısal denge modelleme yöntemi ile araştırılması" konulu poster sunumu(44.Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster ödülü birinciliği)
 • “Şizofrenide Hemisferler Arasında Bozulmuş Bağlantı Bütünlüğü:Bir Difüzyon Tensor Görüntüleme Çalışması” (44.Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster ödülü üçüncülüğü)

Aldığı Eğitimler

 • "Nörobilim Temelleri ve Nöroplastisite" kursu
 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneğinin Düzenlediği 42 Saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Kuramsal Eğitimi
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneğinin Düzenlediği 30 Saatlik Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulaması Eğitimi
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneğinin Düzenlediği 20 Seanslık Süpervizyon Eğitimi
 • İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Kuramsal-Uygulamalı-Süpervizyonlu 120 Saatlik Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi
 • • İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü Tarfından Düzenlenen Eş Terapisinde Aldatma Konulu Çalışma Grubu
 • "Depresyonu anlamakta ve tedavide Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar" kursu
 • "Panik Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar" kursu
 • "Cinsel terapide Bilişsel Davranışçı-Sistemik Tedavi Yaklaşımları" kursu
 • "Travma ve ilişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR uygulamaları" kursu
 • Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneğinde psikanalitik terapiler teorik eğitimi ve olgu süpervizyonları
 • Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri

Bilimsel Çalışmalar

Tez

 • Depresyon hastalarında Orbitofrontal korteksin amigdala ile ilşkisinin "Yapısal Denge Modeli" kullanılarak araştırılması Danışman: Doç.Dr. Ali Saffet Gönül

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI&SSCI & Arts and Humanities)

 • Gray matter changes in patients with deficit schizophrenia and non-deficit schizophrenia
  Ozdemir HI, Eker MC, Zengin B, Yılmaz DA, Işman Haznedaroğlu D, Cınar C, Kitiş O, Akay A, Gönül AS.
  Turk Psikiyatri Derg. 2012 Winter;23(4):237-47.
 • Reduced left uncinate fasciculus fractional anisotropy in deficit schizophrenia but not in non deficit schizophrenia
  Kitis O, Ozalay O, Zengin EB, Haznedaroglu D, Eker MC, Yalvac D, Oguz K, Coburn K, Gonul AS.
  Psychiatry Clin Neurosci. 2012 Feb;66(1):34-43.
 • The disrupted connection between cerebral hemispheres in schizophrenia patients: a diffusion tensor imaging study.
  Kitiş O, Eker MC, Zengin B, Akyılmaz DA, Yalvaç D, Ozdemir HI, Işman Haznedaroğlu D, Bilgi MM, Gönül AS.
  Turk Psikiyatri Derg. 2011 Winter;22(4):213-21.
 • Mid-pregnancy vitamin D levels and postpartum depression
  Gur EB,Gokduman A, Turan GA, Tatar S,Hepyılmaz I,Zengin EB,Eskicioğlu F,Güçlü S
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014 June 2;179C:110-116 doi 10.1016/j.ejogrb.2014.05.017 (epub ahead of print)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Menarche age in schizophrenia
  Esin Evren Kılıçaslan, Almıla Erol, Burçak Zengin, Ferdi Köşger, Sezen Türkoğlu, Betül Eliküçük, Levent Mete.
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(0): -doi: 10.5455/apd.41763
 • Şizofreni Başlangıç Yaşı ile Menarş Yaşı Arasındaki İlişki
  Esin Evren Kılıcaslan , Almıla Erol, Burcak Zengin, Pınar Cetinay Aydın, Levent Mete
  Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 211-215) DOI: 10.4274/npa.y6675
 • The disrupted connection between cerebral hemispheres in schizophrenia patients: a diffusion tensor imaging study.
  Kitiş O, Eker MC, Zengin B, Akyılmaz DA, Yalvaç D, Ozdemir HI, Işman Haznedaroğlu D, Bilgi MM, Gönül AS.
  Turk Psikiyatri Derg. 2011 Winter;22(4):213-21.
 • Mid-pregnancy vitamin D levels and postpartum depression
  Gur EB,Gokduman A, Turan GA, Tatar S,Hepyılmaz I,Zengin EB,Eskicioğlu F,Güçlü S
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014 June 2;179C:110-116 doi 10.1016/j.ejogrb.2014.05.017 (epub ahead of print)

Çalışma Alanları

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)
 • Genelleşmiş Kaygı Bozukluğu
 • Şizofreni, Psikotik Bozukluklar
 • Bipolar Bozukluk
 • Kişilik Sorunları
 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • İlişki ve İletişim sorunları
 • Öfke Kontrol Güçlüğü

Dr. Esma Burçak Zengin

Psikiyatrist & Psikoterapist